BELKO EXTRA – belilno sredstvo 1L

1,89 

Sredstvo Belko extra za ročno in strojno beljenje perila poskrbi, da so vaša bela oblačila ovita v belino, obenem pa s svojo učinkovito formulo očisti tudi marsikateri kotiček v vašem stanovanju. Mala skrivnost vsake gospodinje.

Na zalogi

Količina
Varen nakup:
Plačilo po povzetju
Mastercard
Visa
Kategorija:

Opis

SREDSTVO ZA BELJENJE PERILA IN ČIŠČENJE STANOVANJA

Oblika pripravka: tekoči pripravek.

Namen uporabe

 • Belko extra se uporablja za beljenje belega perila ter za čiščenje WC školjk, kopalnih kadi, umivalnikov, itd.
 • Splošna, poklicna uporaba.

Sestavine

<5% belila na osnovi klora.

Vsebuje: natrijev hipoklorit: < 60 g aktivnega klora /L

EINECS št.: 231-668-3

CAS št.: 7681-52-9

Vsebina

1L

Proizvajalec

TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik, Slovenija, www.tki.si

Uvoznik in distributer

BIMO d.o.o., Savska loka 21b, 4000 Kranj, info@bimo.si

 

Navodila za uporabo

Doziranje:

 • Pri beljenju perila vlijte 100 ml Belka extra v 10-15 l vode, dodajte perilo in namakajte v mrzli raztopini največ 8 ur, v topli pa 3 ure. Perilo nato temeljito sperite in nadaljujte pranje z detergentom.
 • Pri beljenju perila v pralnem stroju uporabljajte Belko extra v programu predpranja (150 ml).
 • Belila ne uporabljajte za pisano in občutljivo perilo.
 • Za čiščenje stanovanja uporabite 100 ml Belka extra na 1 l vode.

Pri delu se nosi primerna zaščitna obleka, zaščita za oči/obraz.

PRED UPORABO PREBERITE PRILOŽENA NAVODILA!

Datum proizvodnje: odtisnjen na embalaži.

Rok uporabe: 18 mesecev od datuma proizvodnje odtisnjenega na embalaži.

 

Posebna opozorila

POZOR!

Stavki o nevarnosti:

 • Lahko je jedko za kovine.
 • Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
 • Zelo strupeno za vodne organizme.
 • Povzroča hude poškodbe oči.
 • V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

Previdnostni stavki:

 • Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • Hraniti zunaj dosega otrok.
 • Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
 • Preprečite stik z očmi, kožo ali oblačili.
 • Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti / sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Nevarnost za zdravjeJedkoNevarnost za okolje

NEVARNI UČINKI IN PRVA POMOČ: Draži oči in kožo.

Pri poškodbi preprečiti nadaljnji stik s sredstvom, onesnažena oblačila, obutev in opremo odstraniti in pred ponovno uporabo dobro oprati.

Ukrepi pri vdihovanju: Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Tesno obleko zrahljati.

Ukrepi pri stiku s kožo: Prizadete dele telesa temeljito izprati z veliko vode. Če se vzdraženost širi, poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi pri stiku z očmi/sluznico: Takoj popiti veliko vode. Ne izzivati bruhanja! Poiščite zdravniško pomoč.

Ukrepi pri zaužitju: Takoj popiti veliko vode. Ne izzivati bruhanja! Poiščite zdravniško pomoč.

OPOZORILO: Vsebine Belka extra ne prelivajte v drugi embalažo. Pazite, da izdelka ne razlijete na tkanine/tapecirano pohištvo/preproge, na emajlirane površine in površine prevlečene s kovino, na naravni les/parket, naravni kamen/marmor (učinek beljenje). Če se razlije, obrišite in temeljito sperite. Po vsaki uporabi roke operite v čisti vod.

NE MEŠAJTE S KISLINAMI IN DRUGIMI ČISTILNIMI SREDSTVI, LAHKO SE SPROŠČA NEVARNI PLIN KLOR.

Upoštevajte oznake, obvestila in opozorila na etiketi embalaže!

VPLIV NA OKOLJE: Preprečiti dostop v podtalnico, vodotoke in kanalizacijo. Zelo strupeno za vodne organizme.

SKLADIŠČENJE IN ODSTRANJEVANJE: Proizvod hranite v originalni, dobro zaprti embalaži, pokončno. Proizvoda ne izpostavljajte izvirom toplote. Z neporabljenim izdelkom in neoprano embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.