Splošni pogoji nagradne igre »Kolo sreče«

I. Organizator

Sodelovanje v igri „Zavrti kolo sreče“ (v nadaljevanju sodelovanje v Kolo sreče) poteka v organizaciji podjetja Bimo d.o.o, Savska loka 21b, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator), spletni naslov www.vitalgo.si.

II. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja.

III. Namen

Namen nagradne igre je promocija Bimo d.o.o. in njegove ponudbe.

IV. Trajanje

Nagradna igra traja od 11. 12. 2023 do vključno 31. 12. 2023 na spletni strani www.vitalgo.si. Popusti so unovčljivi samo za nakupe narejene med datumom v času trajanja igre.

V. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki, ki se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja.

Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre pošlje zahtevek o preklicu in izbrisu njegovih podatkov na e-poštni naslov info@vitalgo.si. V tem primeru organizator nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

VI. Potek nagradne igre

Po obisku spletne strani www.vitalgo.si se prikaže kolo sreče. Nagradna igra obiskovalca povabi k sodelovanju na način, da vpiše podatke »e-mail naslov«, obkljuka »Sprejemam pogoje in sem prebral/a pravilnik o zasebnosti« in zavrti kolo sreče.

Vsak udeleženec lahko pod vpisanimi podatki zavrti kolo sreče le enkrat. Ko se zavrti krog so možni naslednji zadetki:

  • Brezplačna poštnina
  • 10 % popust na celoten nakup
  • 20 % popust na celoten nakup
  • 30 % popust na celoten nakup
  • 40 % popust na celoten nakup

Organizator ne nosi odgovornosti za napačno posredovane podatke (npr. neobstoječi e-mail naslov) in/ali načine sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da v takšnih primerih sodelujočega izloči iz nagradne igre. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico kadarkoli med trajanjem nagradne igre spremeniti potek nagradne igre: dodati ali odvzeti možnosti pridobivanja poskusov vrtenja kolesa, spremeniti vrednotenje posameznega poskusa.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je sodelujoči sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je na prijavnici za nagradno igro obkljukal soglasje s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili te nagradne igre.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi te nagradne igre.

VII. Nagrajenci

Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki – e-mailom, se izpišejo v enem izvodu in shranijo na sedežu organizatorja.

VIII. Nagrade

V nagradni igri bo vsakemu, ki bo zavrtel kolo sreče in pri tem zadel enega od zgoraj navedenih dobitkov podeljena koda za popust, ki jo lahko udeleženec nagradne igre izkoristi ob nakupu produktov v www.vitalgo.si.

Za vse prejete kode za popust velja, da se lahko izkoristi samo eno. Ni je mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

IX. Škoda in višja sila

Posamezni sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

X. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane osebne podatke za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • statistične in tržne analize, segmentacijo uporabnikov;
  • za potrebe neposrednega ali posrednega trženja ponudbe www.vitalgo.si, njenih vsebin, ugodnosti, obvestil in povabil v bodoče nagradne igre, komercialnih obvestil.

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

XI. Piškotki

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno, da sodelujoči dovoli namestitev piškotkov. Piškotki so majhne datoteke, ki se ob sodelovanju v nagradni igri naložijo v brskalnik sodelujočega in zbirajo informacije sodelujočega v nagradni igri glede na posamezno možnost pridobitve dodatnih možnosti vrtenja kolesa sreče in udeležbe v žrebu nagrad. Tako omogočajo organizatorju zagotovitev delovanja vseh funkcij nagradne igre. Sodelujoči se strinja z uporabo piškotov, s tem ko sprejme splošne pogoje nagradne igre.

XII. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Kranju.

XIII. Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.vitalgo.si.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.vitalgo.si.

Pravila in pogoji nagradne igre »Kolo sreče« pričnejo veljati z dnem 11. 12. 2023 in veljajo do 31. 12. 2023.


Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradnih igrah »Instagram GIVEAWAY«

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradnih igrah »Instagram GIVEAWAY« – promocijski igri Bimo d.o.o., Savska loka 21b, 4000 Kranj (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«)

I. Organizator

Igre »Instagram GIVEAWAY« (v nadaljnjem besedilu »Igra«) organizira in izvaja Bimo d.o.o., matična številka: 5557259000, s sedežem na naslovu Savska loka 21b, 4000 Kranj, davčna številka: SI 17869269 telefon: +386 4 231 14 22 e-poštni naslov: info@vitalgo.si (v nadaljnjem besedilu »Organizator«).

II. Namen

Namen nagradne igre je promocija izdelkov spletne trgovine www.vitalgo.si in Instagram strani: VitalGo.si https://www.instagram.com/vitalgo.si/ (v nadaljevanju: Instagram stran VitalGo.si).

III. Trajanje iger

Nagradna igra bo potekala občasno oz priložnostno, žrebanje in objava nagrajencev bo po zaključku nagradne igre, ki bo objavljen skupaj z začetkom nagradne igre.

IV. Pravica do sodelovanja

1. V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

2. Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik izpolniti, kar določa nagradna igra, ki jo Organizator objavi na Instagram strani: VitalGo.si: https://www.instagram.com/vitalgo.si/ (»Stran«). Hkrati mora slediti Instagram strani VitalGo.si. Z objavo komentarja pod objavo s strani Organizatorja, vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določa 3. točka V. poglavja teh Pogojev.

3. Udeleženci ne smejo biti zaposleni pri Organizatorju/Organizatorjih, pri njegovih/njihovih podizvajalcih ali pri subjektih, povezanih z njim/njimi (izpostave, podružnice, podjetja, ki imajo neposredno ali posredno v lasti deleže v njegovem/njihovem kapitalu ali nadzorujejo njegove/njihove dejavnosti), ter ne smejo biti člani njihovih družin (otroci ali zakonski partnerji). Sodelovanje v Igri ni vezano na nakup.

V. Opis in podelitev nagrad

V nagradnem skladu so paketi izdelkov, ki bodo prestavljeni v nagradni igri na Instagramu, pod rubriko [GIVEAWAY].

1. Vsak udeleženec lahko osvoji le eno nagrado. Pojasnilo: v primeru, da je udeleženec, ki je v Igri že osvojil nagrado, z metodo naključnega izbora ponovno izbran kot zmagovalni udeleženec v Igri, bo žrebanje neveljavno, Organizator pa bo izvedel ponovno žrebanje nagrajenca.

2. Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so izpolnili določbe, ki jih je na strani zastavil Organizator.

3. Žrebanje nagrad se izvede v petek (praviloma do 12. ure) po izteku roka sodelovanje, ki ga je zastavil Organizator. Žrebanje nagrad se izvede po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki izpolnili določila nagradne igre v predpisanem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

4. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh Pogojev.

5. Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

VI. Prevzem in uporaba nagrad

1. Zmagovalni udeleženci bodo obveščeni na dan žrebanja nagrad v obliki odgovora na njihov komentar pod Organizatorjevo objavo, ki vsebuje ustrezno vprašanje iz Igre. Vsak zmagovalni udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti, itd.), tako da pošlje zasebno sporočilo na stran.

2. Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o prejemu nagrade. V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega obdobja, zagotovljenega zmagovalnemu udeležencu za potrditev njegove/njene pripravljenosti za prevzem nagrade, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti. Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov za dostavo nagrade in telefonsko številko. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v Igri v roku treh dni po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika nagrade.

3. Nagrajenci bodo nagrado v roku 45 dni prejeli po pošti na naslov, ki so ga poslali v sporočilu na Instagram strani, po tem ko so bili izžrebani in obveščeni.

VII. Uveljavljanje pravic, povezanih z nagradami

1. Udeleženec, ki je dobil nagrado, jo lahko prejme le v času in na kraju, ki ga dodatno določi Organizator (oz. na naslov za dostavo, ki ga je posredoval Organizatorju).

2. V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

VIII. Prepoved izplačila v gotovini

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

IX. Prekinitev igre

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile, v primeru kršitve teh Pogojev ali nezakonite prisvojitve. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

X. Odgovornost organizatorja

1. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator ravnal namenoma ali s hudo malomarnostjo. 2. Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade. 3. Organizator ne odgovarja za korespondenco v zvezi z nedobitnimi zahtevki, ki nastanejo en mesec po dejanski razdelitvi nagrad. 4. Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja. 5. Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade. 6. Organizator ne odgovarja za kakovost nagrad, če so bile slednje izdane ali zagotovljene s strani tretjih oseb.

XI. Osebni podatki

1. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe, razen v primerih, izrecno določenih v teh Pogojih. V takšnih primerih udeleženec izjavlja, da so navedeni osebni podatki pravilni, da je pridobil/a predhodno soglasje te/h oseb/e za njihovo razkritje, in da prevzema polno odgovornost za razkritje in zagotavljanje teh osebnih podatkov.

2. Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, email naslov in naslov in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igro ter v namene Igre: pošiljanje nagrad. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno agencija) za namene Igre, vključno z imenom in sliko udeleženca, ki bo javno objavljena in uporabljena v zvočnih, tiskanih in video materialih Organizatorja, za kar slednji ni dolžan plačati. Organizator hrani osebne podatke za obdobje 30 dni.

3. Udeleženci imajo v skladu z določbami ZVOP-1: pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Organizator. Organizator mora omogočiti dostop do ustreznih osebnih podatkov v roku 15 dni od datuma prejema zahteve ali pa mora v enakem obdobju udeleženca obvestiti o razlogih za zavrnitev te zahteve; pravico, da zahtevajo popravek, izbris ali blokiranje njihovih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter pravico, da od Organizatorja zahtevajo, da obvesti vse tretje osebe, katerim so bili njihovi osebni podatki razkriti, o izbrisu, popravku ali blokiranju njihovih osebnih podatkov, razen če je to nemogoče ali če zahteva nesorazmerni napor. Organizator mora izvesti popravek, izbris ali blokiranje zadevnih osebnih podatkov v roku 15 dni od datuma prejema zahteve in o tem obvestiti udeleženca, ali pa mora v enakem obdobju udeleženca obvestiti o razlogih za zavrnitev te zahteve; pravico do obveščenosti, preden se njihovi osebni podatki prvič razkrijejo tretjim osebam ali se v njihovem imenu uporabijo za namene neposrednega trženja, ter možnost ugovora proti takemu razkritju ali uporabi; in kadarkoli pravico do ugovora glede obdelave njihovih osebnih podatkov v namene neposrednega trženja. Organizator mora v roku 15 dni od datuma prejema zahteve ustrezno preprečiti uporabo zadevnih podatkov v namene neposrednega trženja ter o tem obvestiti udeleženca v naslednjih petih dneh.

4. Organizator lahko obdeluje osebne podatke udeležencev tudi v namene zagotavljanja skladnosti s svojimi zakonskimi obveznostmi, kot tudi za namene varstva svojih pravic in pravnih interesov ter pravic in pravnih interesov z njim povezanih subjektov ali drugih udeležencev.

XII. Druge določbe

1. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.

2. Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama. Instagram nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju.

3. Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator. Udeleženec lahko pridobi informacije o morebitnih stroških za internetno povezavo ter o naročniškem načrtu udeleženca.

4. Pogoji so objavljeni na spletni strani organizatorja, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

5. Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igri Organizatorju zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in neomejeno pravico do uporabe materialov na območju, brez plačila licenčnine, za izvedbo Igre ter vseh promocijskih dejavnosti v zvezi z njo.

6. V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.

Pogoji nagradne igre »Instagram GIVEAWAY« začnejo veljati 25.5.2023 in veljajo do 31.12.2023.