Upravljalec zbirk osebnih podatkov je podjetje BIMO, d.o.o., Kranj (Savska loka 21B, 4000 Kranj) z matično številko 5557259000. V podjetju BIMO, d.o.o., Kranj spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR) na spletni strani www.vitalgo.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Kontaktni podatki upravljavca:

BIMO, d.o.o., Kranj
TEL: 04 / 23 11 422
EMAIL: info@vitalgo.si

1. Pomen izrazov

Lastnik in upravljavec spletne strani www.vitalgo.si je podjetje BIMO, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju upravljavec). Obiskovalec ali uporabnik spletne strani www.vitalgo.si je vsaka oseba, ki obišče omenjeno spletno stran (v nadaljevanju uporabnik).

2. Katere osebne podatke zbiramo?

Osebni podatki uporabnikov, ki jih obdelujemo za vnaprej določene namene, so: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naziv pošte in kraj, naslov e-pošte, telefonska številka, številka transakcijskega računa, davčna številka, številka kreditne kartice ter IP naslov.

3. S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke?

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za namene, ki so navedeni v nadaljevanju, in pri tem opredeljuje pravno podlago, na kateri te podatke obdeluje in določa, ali je izrecna privolitev uporabnika potrebna ali ne:

 • izpolnitev pogodbene obveznosti (naročilo izdelka ali storitve s strani uporabnika), pogodbena podlaga, izrecna privolitev ni potrebna;
 • pošiljanje informacij in obvestil, ki izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice, ki nimajo tržnih vsebin), pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev ni potrebna;
 • pošiljanje odgovorov na povpraševanja uporabnikov (izpolnitev obrazca za povpraševanje in/ali kontaktnega obrazca), pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev ni potrebna;
 • pošiljanje reklamnih sporočil, ki ne izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice, ki imajo tržne vsebine), izrecna privolitev je potrebna;
 • profiliranje uporabnikov za namene ciljanega oglaševanja, vključno s ponovnim ciljanjem (ang. remarketing), izrecno strinjanje z naložitvijo piškotkov, ki to profiliranje omogočajo, izrecna privolitev je potrebna;
 • registracijo uporabnika za namene uporabe storitev upravljavca (spletna trgovina, komentiranje, objava mnenja), pogodbena podlaga, izrecna privolitev ni potrebna;
 • tržne raziskave in statistiko za namene izvajanja dejavnosti upravljavca (anonimno, brez obdelovanja osebnih podatkov uporabnikov), zakoniti interes, izrecna privolitev ni potrebna.

4. Koliko časa hranimo osebne podatke?

Posredovani osebni podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena obdelave, oz. v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov.

Po izpolnitvi namena obdelave se podatki izbrišejo oz. se blokira dostop do njih. Če ste podali privolitev za prejemanje novic in obvestil, bomo vaše osebne podatke za ta namen obdelovali do preklica privolitve oziroma še 10 let od podane privolitve.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

5. Katere pravice ima uporabnik in kako jih lahko uveljavi?

V skladu s področno zakonodajo upravljavec omogoča uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 1. Pravica do dostopa do podatkov
 2. Pravica do dostopa do podatkov
 3. Pravica do izbrisa podatkov
 4. Pravica do omejitve obdelave podatkov
 5. Pravica do prenosljivosti podatkov
 6. Pravica do preklica privolitve
 7. Pravica do ugovora
 8. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Upravljavec, ki sprejema zahteve v zvezi s pravicami uporabnika na elektronski naslov info@vitalgo.si, odgovori na uporabnikovo zahtevo najpozneje v roku 30 dni od prejema zahteve.
Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko upravljavec zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, si upravljavec pridržuje pravico, da zaračuna razumno pristojbino ali pa zavrne ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

5.1 Pravica do dostopa do podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zlasti o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki so predmet obdelave.

5.2 Pravica do popravka podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih, napačnih ali neustreznih osebnih podatkov. Upravljavec si pridržuje pravico zahtevati predložitev dokumenta iz katerega izhaja, da je osebni podatek, ki je predmet obdelave neustrezen.

5.3 Pravica do izbrisa podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima upravljavec pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti upravljavca do uporabnika).

5.4 Pravica do omejitve obdelave podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Uporabnik ima pravico zahtevati, da upravljavec obdeluje le osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego namena, s katerimi je uporabnik soglašal, razen v primeru, če mora upravljavec te osebne podatke obdelovati na podlagi zakonodaje.

5.5 Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje upravljavec, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika.

5.6 Pravica do preklica privolitve

Uporabnik lahko kadar koli prekliče privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

5.7 Pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da vloži ugovor, če meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov.

Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Zahteve glede vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali pritožbe glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki nam lahko sporočite na elektronski naslov info@vitalgo.si.

5.8 Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko uporabnik posreduje na elektronski naslov info@vitalgo.si ali s priporočeno pošto na sedež podjetja.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

6. Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Upravljavec lahko po potrebi, za izvajanje določenih del, ki prispevajo k njegovim storitvam, pooblasti druga podjetja in posameznike. V tem primeru lahko upravljavec posreduje osebne podatke tudi skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.

Zunanjim obdelovalcem bo upravljavec tovrstne podatke posredoval oziroma naredil dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Upravljavec na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Upravljavec se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne bo posredoval v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

7. Uporaba spletnih piškotkov

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Upravitelj BIMO, d.o.o. lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. BIMO, d.o.o. podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

7.1 Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo

Piškotki za osnovno delovanje strani:

 • PHPSESSID, ponudnik BIMO, d.o.o., veljavnost do zaprtja brskalnika
 • cc_id, ponudnik BIMO, d.o.o., veljavnost 30 mesecev
 • cookieconsent_dismissed, ponudnik BIMO, d.o.o., veljavnost 1 leto

Piškotki za oglaševanje:

 • NID, ponudnik Google.com, veljavnost 2 dneva
 • IDE, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika
 • eid, ponudnik Criteo, veljavnost do zaprtja brskalnika
 • uid, ponudnik Criteo, veljavnost 1 leto

Piškotki za spremljanje analitike:

 • DV, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika
 • __utma, ponudnik Google.com, veljavnost 2 dneva
 • __utmb, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika
 • __utmc, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika
 • __utmt, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika
 • __utmz, ponudnik Google.com, veljavnost 2 dneva

Piškotki družbenega omrežja Facebook:

 • brez imena, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika
 • datr, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika
 • fr, ponudnik Facebook, veljavnost 3 mesece
 • reg_fb_gate, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika
 • reg_fb_ref, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika
 • sb, ponudnik Facebook, veljavnost 2 leti

7.2 Nadzor nad piškotki

Privolitev uporabnika je potrebna za uporabo in pridobitev določenih piškotkov. Vedno lahko naknadno spremenite svoje odločitve o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Te nastavitve se običajno nahajajo v menijski vrstici brskalnika Orodja -> Internetne možnosti, sekcija Zasebnost ali Varnost. Tam lahko uporabnik spremeni nastavitev, katere vrste piškotkov želi blokirati.

Preko brskalnika lahko piškotke tudi izbrišete. Izbris je običajno dosegljiv v orodjih, pod Brisanje podatkov brskanja, kjer izberete Izbris piškotkov. Pri nekaterih brskalnikih lahko generalno zavrnite uporabo piškotkov tako, da označite »ne sledi mi« ali »do-not-track«.

8. Povezave na spletne strani tretjih oseb

Spletne vsebine na strani www.vitalgo.si lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih ponudnikov, ki imajo svojo varnostno politiko. BIMO, d.o.o. na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.

9. Spremembe pravnega obvestila v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe pravnega obvestila v zvezi z varstvom osebnih podatkov, o čemer bodo uporabniki seznanjeni na spletni strani upravljavca.

10. Kontakt

V kolikor uporabnik želi dodatna pojasnila v zvezi s pravnim obvestilom v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko piše upravljavcu na info@vitalgo.si.

11. Reševanje sporov

Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljavca.

12. Veljavnost

Pravno obvestilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov začne veljati z dnem 1.6.2020.